This is a job posting for a developer position in Sensebit. An English translation is available at the bottom of the post.

Var med och bygg nästa generations sensorsystem
Vi i Sensebit utökar nu vårt utvecklingsteam i Uppsala och Stockholm. Är du sugen på att jobba i en mindre grupp med mycket inflytande på produkten? Brinner du för IoT, inbyggda system, AI eller webb? Läs isåfall vidare.

Sensebits system för insamling och analys av data har de senaste åren fått allt större genomslag, både i och utanför Sverige. Vi håller just nu på att utveckla nästa generations sensorer och etablerar oss på fler marknader. För att öka utvecklingstakten och möta efterfrågan vill vi bli fler i vårt utvecklingsteam. Vi söker därför utvecklare som trivs med att jobba i en liten grupp med mycket eget ansvar, gillar att jobba i C, Python eller Rails, och vill vara med och utveckla nästa generations sensorsystem.

Utvecklingsteamet utgör kärnan i bolaget, som utöver Sensebit även består av dotterbolaget Trafikia. I utvecklingsteamet sköts allt från design av hårdvara, utveckling av hårdvarunära mjukvara, backend med AI för klassificering till web-verktyg för analys. Vi jobbar med korta beslutsvägar, stort ansvarstagande och fokus på grym teknik.

Vill du veta mer? Låter det intressant?
Skicka ett mail till rekrytering@sensebit.se eller hör av dig till Fredrik Zettergren, VD på Sensebit.


Come and create the next generation sensor systems

Sensebit is expanding its development team in Uppsala and Stockholm. Do you like working in small teams with a lot of influence on the end product? Are you passionate about IoT, embedded systems, AI or web development? Keep reading.

Sensebits systems for data collection and analytics are becoming more and more popular. Right now we are developing the next generation sensors and expanding to new markets. To increase development speed and meet customer demand we need to add more people to our core development team. We’re looking for developers who like to work in small groups with a lot of influence on the end product, are comfortable in C, Python or Rails, and wan’t to be a part a team to build the next generation sensor systems.

The development team is the core of the company, which also includes our subsidiary Trafikia. The development team designs hardware, develops embedded software, backend for data processing, and web tools for analytics. We have a very flat organizational structure with a lot of autonomy and focus on awesome tech.

Do you want to know more? Does it sounds like a place where you want to work?
Send an email to rekrytering@sensebit.se or to our CEO Fredrik Zettergren.

WordPress Lightbox Plugin